XSMT 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 24/3 Hôm nay- Thứ Bảy, 25/3
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 24/3

Thứ 6
24/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 84797
Giải 7347062
Giải 68268
3843
5789
9078
0907
4674
Giải 541699545
Giải 415714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
Giải 383570
73422
71550
68852
Giải 24705510299
Giải 11641794081
ĐB821480396334
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
03, 7
14, 7, 9
22
32, 90, 4, 8
43, 7, 73, 5
52, 50, 2
60, 8, 92
700, 2, 4, 8
80, 91
985, 7, 9
XSMT 30 ngày
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 23/3

Thứ 5
23/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8593478
Giải 7959391113
Giải 69107
9986
6100
0402
8322
6744
1581
6053
1710
Giải 5158000023169
Giải 492834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
Giải 338269
58807
11208
88560
00380
30307
Giải 2194794286662711
Giải 1397529279310996
ĐB890900256397554993
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 0, 7, 72, 2, 3, 87
160, 1, 3, 7
242
3449
44, 5, 84
52, 9, 93
67, 90, 5, 6, 96, 9
73, 7, 926, 6, 8, 8
80, 1, 60, 1
961, 3, 73, 6
XSMT 90 ngày

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 22/3

Thứ 4
22/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 85954
Giải 7174601
Giải 61870
9354
0980
0751
4255
4058
Giải 559743527
Giải 432941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
Giải 309976
78614
24881
66462
Giải 23443790834
Giải 11072469292
ĐB824487995942
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
051, 3
14
21, 42, 7
374
412
54, 9, 91, 4, 4, 5, 6, 8
66, 9, 92
70, 4, 4, 65
80, 71
92, 3, 8
XSMT 100 ngày

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 21/3

Thứ 3
21/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 89516
Giải 7932830
Giải 61719
4377
3318
0762
3230
9576
Giải 511600846
Giải 442357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066
Giải 391416
98191
09146
15024
Giải 27580719637
Giải 18523418795
ĐB240907713617
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
07, 74, 7
11, 6, 8, 9, 90, 6, 7
24
32, 4, 5, 90, 0, 1, 7
470, 6, 6
57
602, 6
776
83
91, 4, 55
XSMT 200 ngày

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 20/3

Thứ 2
20/03
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89727
Giải 7176456
Giải 69022
8072
5211
4483
3957
8572
Giải 546477212
Giải 458400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
Giải 378044
22776
21271
33355
Giải 24105483191
Giải 14384272324
ĐB918419686797
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
00, 42, 3
10, 1, 92
21, 2, 24, 7
3
41, 2, 4, 5, 78
541, 5, 6, 7
63
72, 6, 61, 2, 6
83
971, 7, 8
XSMT 300 ngày

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 19/3

Chủ nhật
19/03
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8028588
Giải 7768760412
Giải 67764
3669
2148
3191
9694
9184
8978
4183
3903
Giải 5039934274438
Giải 432755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
Giải 307246
18598
83688
10809
42835
31200
Giải 2167267816982928
Giải 1195227056013533
ĐB936909560105349293
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
02, 6, 92, 5, 90, 2, 3
152, 3
22, 6, 72, 7, 91, 6, 8
323, 5, 6, 8
46, 83
555
64, 8, 90, 0, 9
7698
86, 74, 5, 83, 8
98, 91, 42, 3, 9
XSMT 10 ngày

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 18/3

Thứ 7
18/03
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8825975
Giải 7371814150
Giải 63727
9577
4822
7133
5507
4580
9152
3608
6893
Giải 5109106603874
Giải 442911
94837
00618
57872
70679
39018
58371
50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
Giải 379778
46538
31918
18587
98956
01788
Giải 2744681231912025
Giải 1541283826535360
ĐB521651464369767316
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
074, 8
11, 8, 84, 8, 96, 7
22, 7, 875, 7
37, 83, 6, 6
458, 9
5190, 2, 6
680, 5, 90, 1
71, 1, 2, 7, 8, 98, 94, 5
820, 7, 88
910, 3
XSMT 20 ngày

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 17/3

Thứ 6
17/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 89685
Giải 7141618
Giải 65704
5157
7397
3700
7341
4233
Giải 576838997
Giải 460823
87440
86562
98939
17841
25461
75425
08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831
Giải 345731
92914
38589
18105
Giải 20314898259
Giải 11356284304
ĐB641347795055
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
040, 4, 5
144, 8
23, 52, 6
31, 91, 3, 9
40, 1, 1, 7, 81
575, 9
61, 2, 27
7
835, 6, 9
96, 77
XSMT 40 ngày

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 16/3

Thứ 5
16/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8899922
Giải 7193108934
Giải 62770
1111
3745
2602
8343
3624
7437
6622
3269
Giải 5216510633984
Giải 476121
94005
51212
43134
54198
24222
84251
87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639
62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696
Giải 346859
94815
74170
13819
82399
93313
Giải 2769082319548140
Giải 1524536246146867
ĐB725223419887265537
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
05, 82, 3, 84
11, 2, 55, 93, 6
21, 2, 342, 2
3491, 4, 7, 7, 9
453, 8, 90
51, 3, 97, 99
651, 37, 9
700
8974
93, 85, 96, 8, 9
XSMT 50 ngày

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 15/3

Thứ 4
15/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 83209
Giải 7147329
Giải 68676
8061
8130
6828
9808
0469
Giải 564012930
Giải 405290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
Giải 313256
46255
73538
74388
Giải 25707341769
Giải 18396051142
ĐB822983931669
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
018, 9
172
21, 7, 8, 9
30, 2, 9, 90, 8
472
52, 5, 6
60, 1, 31, 6, 9, 9, 9
71, 3, 6
837, 8
904
XSMT 60 ngày

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 14/3

Thứ 3
14/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 82944
Giải 7221913
Giải 64308
0895
8794
0695
7437
2733
Giải 513484225
Giải 446165
29075
15216
90620
26829
36631
07858
41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500
Giải 310601
07252
24381
76203
Giải 27138785720
Giải 19589301268
ĐB350407396194
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
01, 7, 80, 3
163, 5, 8
20, 1, 9, 90, 5
310, 3, 7
484, 7
52, 8
653, 8
75
871
93, 4, 52, 4, 5
XSMT 500 ngày

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 13/3

Thứ 2
13/03
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 81334
Giải 7365301
Giải 63399
5773
7063
2172
9761
4105
Giải 593698080
Giải 477990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
Giải 374548
30533
58084
52179
Giải 23083941830
Giải 17429105740
ĐB206361362245
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
01, 5
13, 3
22, 2, 8
33, 5, 90, 4
480, 5
50, 9
61, 3, 5, 91
732, 9
80, 4, 6, 8, 8
90, 1, 1, 3, 94
XSMT 1 ngày

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 12/3

Chủ nhật
12/03
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8358070
Giải 7279802460
Giải 60887
0529
5540
9478
7149
2729
7751
0213
4297
Giải 5704958454766
Giải 412911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848
Giải 387829
51392
59838
74744
24274
50964
Giải 2500943426622481
Giải 1631603159088713
ĐB766924077717988631
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
0923
1173, 3
24, 8, 9, 90, 9
35, 681, 9
40, 5, 94, 5, 98
506, 61, 7, 9
602, 6, 80, 4, 6
71, 980, 4, 8
8701
92, 40, 0, 14, 7
XSMT 2 ngày

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 11/3

Thứ 7
11/03
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8637163
Giải 7505344792
Giải 67045
3934
4009
0407
6613
6585
1444
8613
9351
Giải 5676732780585
Giải 440256
64728
20026
53218
64832
06076
78567
03983
95712
31244
38051
38423
48012
83737
18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296
Giải 334044
68628
52050
31558
66693
85861
Giải 2865230321186299
Giải 1507562425735758
ĐB794547546932987289
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
05, 971
181, 2, 2, 33
23, 6, 8, 83
32, 42, 77, 8
44, 5, 74, 44
56, 60, 1, 7, 81, 6, 8
63, 7, 71, 3, 8
761, 89
83, 55, 9
92, 3, 6, 9
XSMT 3 ngày

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 10/3

Thứ 6
10/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 81744
Giải 7130533
Giải 60537
9445
7564
7801
8746
8220
Giải 559506259
Giải 483782
28321
04488
18292
92912
19378
74380
77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624
Giải 312471
48888
39537
92742
Giải 22124637544
Giải 15627299682
ĐB368782565937
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
01
12, 7
210, 4
30, 73, 3, 3, 7, 7
45, 62, 3, 4, 4, 6
509
644, 4
71, 2, 8
80, 2, 2, 8, 82
928
XSMT 4 ngày

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 9/3

Thứ 5
09/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8729234
Giải 7619136529
Giải 65946
8454
1897
5565
0700
9809
4672
0685
3683
Giải 5493707531785
Giải 473645
77004
97960
00608
97768
18084
04059
13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816
13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929
Giải 375680
75638
49002
04413
39187
42500
Giải 2299936375563707
Giải 1140466724951629
ĐB339581059075773793
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
04, 80, 2, 90, 3, 7
193, 6, 6, 8
21, 9, 9, 9
37, 81, 5, 64
45, 6, 62, 6, 97
54, 93, 57
60, 85
7252
80, 1, 43, 5, 5, 5, 7, 8
93, 723
XSMT 5 ngày

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 8/3

Thứ 4
08/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 89516
Giải 7277129
Giải 63381
4527
0543
5601
2000
9451
Giải 576582581
Giải 415290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
Giải 392668
60267
24244
88582
Giải 28583159937
Giải 11295050984
ĐB474974805278
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
00, 1
10, 11, 6
21, 72, 5, 9
310, 7
434
50, 6, 81, 5
67, 8
74, 73, 8, 9
81, 4, 61, 2, 4
90, 5
XSMT 6 ngày

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 7/3

Thứ 3
07/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 86602
Giải 7063437
Giải 69380
0658
6202
0230
3232
4808
Giải 589464770
Giải 424893
28466
96953
58896
11105
62647
44386
35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099
Giải 371015
94204
22821
05296
Giải 25901216301
Giải 16154220417
ĐB094444634022
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
02, 4, 51, 2, 8
12, 53, 7
21, 2
30, 2, 7
42, 4, 6, 76, 8
53, 85
63, 6, 65
70, 5
80, 6
93, 66, 9
XSMT 7 ngày

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 6/3

Thứ 2
06/03
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 87773
Giải 7561817
Giải 64690
7236
9284
8645
9055
2785
Giải 543363319
Giải 472745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
Giải 313242
16404
29085
34597
Giải 21839730796
Giải 19154518067
ĐB001078191362
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
02, 4
16, 7, 9
20, 8
36, 64
42, 5, 5, 91, 5
515
612, 7
77, 83
81, 45, 5, 6
90, 70, 4, 6, 6, 7
XSMT 1000 ngày

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 5/3

Chủ nhật
05/03
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8921766
Giải 7741114490
Giải 63871
3336
7473
5057
9274
9839
9492
5383
1712
Giải 5052418981204
Giải 449849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543
Giải 390844
58815
15842
74809
03915
47704
Giải 2815353037015593
Giải 1764965774506167
ĐB874783212286970562
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
07, 94, 4, 4
13, 53, 4, 72, 5
2498
35, 69
41, 4, 4, 92, 53
547
612, 6, 7
71, 3, 90, 1, 4, 6, 8
82, 3, 661, 3, 4, 5
92, 680, 2, 3, 7

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 4/3

Thứ 7
04/03
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8067456
Giải 7087982985
Giải 63220
5117
6766
9984
0288
4078
8395
6270
3318
Giải 5348668533728
Giải 486045
15321
48993
04711
19879
80607
25047
37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648
78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071
Giải 334357
94232
82515
30427
24314
61106
Giải 2192201822147331
Giải 1173677674371852
ĐB721577571009902168
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
06, 79, 91, 6
11, 75, 6, 73, 4, 8
20, 0, 11, 3, 7, 98
321
45, 73, 80
5732, 6
66, 73, 8
77, 94, 80, 1, 4
86, 72, 4, 6, 85
935, 5

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 3/3

Thứ 6
03/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 81193
Giải 7885235
Giải 68080
0239
6687
4262
1737
0896
Giải 558395968
Giải 489810
20304
59862
59368
23641
19110
81777
16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491
Giải 328241
51526
60924
22099
Giải 22963746811
Giải 15946192020
ĐB505263807756
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
04
10, 0, 10, 1, 4
260, 4, 7
37, 9, 95, 7
41, 15
56, 8
61, 2, 3, 82, 8
778
80, 5, 7
91, 3, 6, 9

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 2/3

Thứ 5
02/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8001553
Giải 7351190846
Giải 65658
9452
3481
7792
2481
2156
5166
5818
8484
Giải 5061726929251
Giải 494797
87588
02668
16750
09763
32396
18839
04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708
37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598
Giải 394120
42310
33955
53286
44218
92932
Giải 2885686270049863
Giải 1974007241439467
ĐB253908115905480645
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 0, 80, 5, 83
10, 74, 58, 8
2012
392
403, 5, 5, 6
50, 1, 2, 85, 6, 80, 1, 3
63, 8, 84, 73, 6, 7
7
81, 81, 64
96, 70, 1, 2, 24, 8

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 1/3

Thứ 4
01/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 85584
Giải 7330388
Giải 65930
3717
6058
9332
4895
9215
Giải 524376857
Giải 428202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
Giải 332897
02664
08274
77453
Giải 27089659677
Giải 15879106889
ĐB215015139727
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
02, 7, 7
15, 75
27
30, 0, 3, 7, 8, 80, 2, 2, 4
49
55, 83, 7, 9
64
704, 7
81, 4, 8, 8, 9
91, 6, 75

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 28/2

Thứ 3
28/02
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 89923
Giải 7532188
Giải 64784
8135
3494
1879
3359
7508
Giải 586151534
Giải 409866
67845
29333
21053
00609
05506
33114
17443
87958
48559
13651
15778
60519
67777
Giải 367110
02849
99261
76476
Giải 26366239604
Giải 15889992008
ĐB731319200702
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
06, 92, 4, 8, 8
10, 4, 5, 99
23
32, 3, 54
45, 93
531, 8, 9, 9
62, 61
76, 7, 8, 9
848
94, 9, 9

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 27/2

Thứ 2
27/02
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 87745
Giải 7062896
Giải 63218
2488
1084
2753
2918
8410
Giải 542150121
Giải 436855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958
Giải 399793
49509
58786
69966
Giải 23128289027
Giải 18514229560
ĐB605636982419
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
095
10, 5, 5, 80, 8, 9
23, 71, 5, 7
36
42, 75
553, 8
620, 5, 6
73, 7
82, 4, 80, 6
931, 5, 6

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 26/2

Chủ nhật
26/02
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8222180
Giải 7018284306
Giải 64459
6778
0649
5445
7559
9325
8734
1927
2743
Giải 5812860632980
Giải 442458
68653
81130
74666
39720
14944
89876
39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047
88307
21171
67084
53626
65326
15480
89997
Giải 360058
46844
45177
94359
97169
58007
Giải 2963205109548592
Giải 1600610110173327
ĐB533895656755051810
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
01, 46, 7, 7
1830
20, 0, 2, 81, 56, 6, 7, 7
300, 84
44, 4, 95, 73
53, 8, 8, 90, 5, 9, 9
61, 639
76, 82, 71
840, 0, 0, 4
9552, 7

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 25/2

Thứ 7
25/02
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8573149
Giải 7441140614
Giải 69591
6442
4296
9374
3858
0583
4345
3760
8502
Giải 5826833128907
Giải 415808
25491
45342
29651
81719
22794
54756
26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489
70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087
Giải 318363
25747
27726
56155
72268
92375
Giải 2534149809299563
Giải 1894188156058607
ĐB097770479792235566
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
0882, 4, 5, 7, 7
14, 8, 92, 5, 74
26
31, 2
41, 2, 2, 705, 6, 9
51, 6, 75, 85
63, 80, 60, 2, 3, 6, 8
7045
82, 3, 97, 7
91, 1, 4, 62, 2

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 24/2

Thứ 6
24/02
Gia LaiNinh Thuận
Giải 89559
Giải 7277611
Giải 67638
8687
6236
9542
9916
8042
Giải 565535197
Giải 483464
94804
47537
49792
38081
02584
36483
92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310
Giải 302467
43794
97741
51289
Giải 23975185205
Giải 15342736641
ĐB113627867728
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
045, 6, 6, 8, 8
10, 1, 6
27, 78
36, 7, 86
41, 1, 2, 2
51, 39
64, 77
77
81, 3, 4, 79
92, 4, 57

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.camping-in-italy.com. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

XSMB hôm qua | Tải nhạc chờ | Nhạc chuông hay miễn phí | Xổ số Miền Bắc- XSTD | http://xskt.com.vn/xsmn | XSMN hôm qua | Nhạc chuông miễn phí | Tử vi trọn đời | Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- xskt.me